åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 14.08.2007

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Olav og Bjarne, Jan, Niels, Ib, Robert (ved pkt. 8)

 

Banebørsteudvalget deltog også i dette møde.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                   

Referatet fra 22. maj 2007 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 21.000 kr. i klubkassen, hvoraf der er reserveret 800 kr. til havnekraner. Der er ikke kommet regning for husleje i 2007 endnu, og Olav har derfor reserveret beløbet (3 x husleje), således at vi ikke bliver ”overraskede” når regningen kommer. Klubben har i øjeblikket 60 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan modtog før sommerferien en henvendelse fra Søren Rasmussen, der er redaktør på Sydnyt (lokalblad for Næstved Syd). Søren Rasmussen har efterfølgende været på besøg i klubben for at samle stof til en artikel, der vil komme i næste nummer af Sydnyt.

 

4.     Anlægget

Der holdes byggemøde torsdag den 6. september 2007, kl. 19.30. Dan har lavet en foreløbig liste med emner, som vi skal tale om til mødet. Dan er tovholder på byggemødet.

       

5.     Lokalet

Olav indkøber en ny microovn til klubben.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtoget er snart på gaden med artikler fra Mongoliet, Ängelholm, Kalkekspressen og meget mere. Indkaldelse til Generalforsamling udsendes sammen med Særtoget.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede.

Biblioteket er blevet renoveret, og der er nu ingen bøger og blade under anlægget. Der mangler en mindre sortering samt opfriskning af samlekassetterne. Dette klares af biblioteksgruppen i løbet af efteråret (Niels, Robert, Peter, Thomas).

 

7.     Evaluering af Banebørstedag 

Banebørstedagen gik fint og der var et pænt overskud.

Der afholdes også Banebørstedag i 2008, og det bliver den 7. juni kl. 11 – 16.

Priserne i cafeen vil blive reguleret en smule (stigning).

Dan undersøger mulighed for at lave et par mindre foredrag om klubben, der kan afholdes i løbet af dagen.

Næste års invitationer udsendes primært pr. mail til klubberne.

 

8.     Kommende aktiviteter: Sommerfest, byggemøde, klubbesøg

          Sommerfesten holdes hos Søren i Klippinge den 18. august 2007 fra kl. 16.00. Der deltager 

          15 personer i festen, hvoraf de 10 ankommer med toget til Klippinge. Mødetid for 

          togrejsende er kl. 14.00 på trappen foran Næstved station.

Der vil blive fælles buskørsel retur til Næstved kl. 01.30 fra Klippinge.

Frits og Olav har styr på indkøbene.

 

Der afholdes byggemøde i NMJK torsdag den 6. september 2007, kl. 19.30.

 

Thomas undersøger muligheden for at besøge en anden modelbaneklub i løbet af efteråret.

 

9.     Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 25. oktober 2007, kl. 19.30 i klubben. Indkaldelsen sendes ud sammen med Særtoget nr. 3, 2007.

Dan, Thomas, Frits, Jan, Per og Ib er på valg.

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

10.                   Vagtturnus

August: Dan

September: Jan

Oktober: Frits

November: Bjarne

December: Thomas

 

11.                   Eventuelt

Dan foreslår, at vi får registreret alt vores materiel en gang for alle. Det kunne f.eks. findes frem på en klubaften og registres den efterfølgende weekend. Dan tager emnet med på byggemødet, og vil samtidig komme med et oplæg til hvordan det kan gøres.

 

Pga. nye regler omkring rygning, og det faktum at vi har lokale på en skole (offentlig bygning), er det derfor ikke tilladt at ryge i klubben fra den 15. august 2007. Thomas laver opslag som hænges synligt.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 6. november 2007, kl. 19.30 i klublokalet.