åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 02.01.2007

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav, Bjarne og Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Referatet fra generalforsamlingen den 26. oktober og bestyrelsesmødet den 31. oktober 2006 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 18.569 kr. i klubkassen. Heraf 5.000 kr., som mangler at blive overført fra Folkeoplysningsforbundet.

Der er netop indkøbt 3 nye håndkontrollere for 2.700 kr.

Klubben har i øjeblikket 61 medlemmer.

Der blev underskrevet diverse papirer til banken pga. ændrede kontoforhold.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget forskellige klubblade samt julekort.

Bjarne har modtaget en invitation til afskedsarrangement i Malmø Modeljernbaneklub den 10. februar 2007 (se under pkt. 7).

 

4.     Anlægget

Bjarne har skaffet billeder og tegninger af Gourmethjørnet (tidl. slagterforretning) ved viadukten på Hvedevænget. Billeder og tegninger er overdraget til Preben og Søren, som vil bygge modellen af bygningen.

Jan og Jørgen er i gang med at sænke havnen i Helsingør.

Eiler og Thomas udbygger Faller Car Systemet, så der bliver mere bilkørsel omkring Næstved.

Per og Dan har bestilt reservedele til de håndkontrollere som ikke virker, via vores kontakt i Norge.

       

5.     Lokalet

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets bevilling på 5.000 kr., er der indkøbt nyt gulv (50 års garanti) samt en stålvask til klubben. Det er således meningen at der skal laves et nyt køkken, der hvor bibliotek og computeren er i dag.

Hyggelokalet bliver således ryddet i starten af februar, og umiddelbart efter lægges der gulv og køkkenet flyttes. Desuden etableres der vand og afløb i klublokalet ved det nye køkken.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er løbet tør for jubilæumsskrifter, men der vil blive trykt nogle flere.

Næste nummer af Særtoget forventes på gaden den 1. marts 2007, og der er udlovet en flaske rødvin til dem der kommer med indlæg til ”Her læses Særtoget også”.

Der indføres en rubrik hvor nye medlemmer bydes velkommen til klubben.

 

7.     Kommende aktiviteter: Besøg fra andre klubber/foreninger, julefrokost, osv.  

Der er julefrokost i klublokalet fredag den 19. januar 2007, kl. 18.00 (se opslag i klubben). Bjarne har styr på køb af mad til denne aften.

Den 17. februar 2007 kommer DMJK på besøg.

Robert holder foredrag om danske jernbaner i 1 : 1, i slutningen af februar ( se opslag i klubben). Thomas giver lagkage pga. fødselsdag denne aften.

Særtoget redaktion vil gerne overtage posten som bibliotekar, og kommer på næste bestyrelsesmøde med et udspil til hvordan det kan håndteres.

Den 10. februar 2007 er der som nævnt under pkt. 3, afskedsarrangement i Malmø Modeljernbaneklub. Dette skyldes at klubben skal flytte til andre lokaler. NMJK arrangerer er fælles tur til Malmø, og tilmelding ophænges i klublokalet. Robert og Thomas sørger for gave til klubben i form af en kasse øl fra klubbens ejet bryggeri i Skælskør (Forenede Bryggerier).

 

8.     Tur til Dortmund

Bjarne har lavet en tilmeldingsseddel som ophænges il klublokalet. Medlemmerne skal være opmærksom på, at der på sedlen er mulighed for at vælge at tilbringe en ekstra nat i Dortmund inden hjemkørsel til Danmark.

Læs i øvrigt opslaget mht. pris, tid, tilmeldingsfrist osv.

 

9.     Vagtturnus

            Januar: Thomas

            Februar: Dan

            Marts: Jan

            April: Frits

            Maj: Bjarne

            Juni: Thomas

 

10.                   Eventuelt 

Der er Banebørstedag lørdag den 9. juni 2007 fra klokken 11 – 16. Dan og Thomas udsender snarest den første information til klubber og forhandlere.

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.30, i klublokalet.