åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 06.03.2007

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav og Bjarne

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                               

Da referatet ikke var limet ind kommer det først til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 29.700 kr. i klubkassen. Heraf 9.000 kr., som er forudbetaling til Dortmundturen.

Klubben har i øjeblikket 59 medlemmer.

Af kommende udgifter kan nævnes vvs/kloakarbejde (8.000,00 kr.), baldakiner og havnekraner.

Ombygningen i hyggelokalet/køkkenet har kostet ca. 20.000,00 kr. incl. gulv, ny printer osv.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget forskellige klubblade samt et julekort.

 

4.     Anlægget

Der har ikke været gang i de store projekter på anlægget, da vi har bygget hyggelokalet/køkkenet om.

Der skal kigges på diamanten under Rampen ved Næstved station, da den ikke fungerer tilfredsstillende.

       

5.     Lokalet

Ombygningen er gået godt, og medlemmerne har arbejdet hurtigt og effektivt.

Jan har netop malet de sidste lister og soklen.

Olav indkøber stikkontakt til printer/computer.

Thomas indkøber aluminiumskinner til gulvet.

Peter kigger på mulighed for at forlænge de lave borde i forbindelse med julefrokost o. lign.

Olav indkøber diverse til køkkenet herunder glas, opvaskebakke osv.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er ved at have næste nummer på gaden.

Hjemmesiden opdatere løbende.

Biblioteket bliver ”renoveret” og dette står Thomas, Peter, Robert og Niels for. De flytter rundt på bøger og blade, så mere bliver tilgængeligt for medlemmerne.

 

7.     Kommende aktiviteter: Rengøringsdag, Banebørstedag og sommerfest  

Rengøringsdagen bliver lørdag den 12. maj hvor vi mødes kl. 9.00 i klubben.

Banebørstedag er lørdag den 9. juni fra kl. 11 – 16. Dan og Thomas udsender opslag til klubber og forhandlere.

Sommerfesten holdes hos Søren i Klippinge i august. Der kommer opslag på tavlen i klubben.

 

8.     Tur til Dortmund

Bjarne har bestilt værelser hos Torsten på hotellet i Ladbergen ved Dortmund.

Vi kører fra Næstved torsdag den 19. april kl. ca. 15.00 fra klubben og kommer retur søndag den 22. april kl. ca. 18.00.

Bjarne laver en seddel til deltagerne omkring betaling, forplejning og andre praktiske oplysninger.

 

9.     Vagtturnus

            Marts: Jan

            April: Frits

            Maj: Bjarne

            Juni: Thomas

 

10.                   Eventuelt 

Dan har lavet en lille vejledning omkring besøg i Næstved Modeljernbaneklub. Vejledningen forklarer på en pæn måde hvordan Næstved Modeljernbaneklub kan besøges og den lægges på hjemmesiden.

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 22. maj 2007 kl. 19.30, i klublokalet.

Banebørsteudvalget indbydes også til dette møde.