åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 22.05.2007

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Olav og Bjarne, Jan (ved punkt 7), Robert, Niels, Ib

 

Banebørsteudvalget deltog også i dette møde.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                   

     Referaterne fra 2. januar 2007 og 6. marts 2007 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 9.000 kr. i klubkassen, hvoraf der er reserveret 800 kr. til havnekraner. Der er ikke kommet regning for husleje i 2007 endnu, og Olav rykker kommunen, da vi ikke ønsker en stor ”efterregning”.

Klubben har i øjeblikket 60 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget forskellige klubblade.

 

4.     Anlægget

Lokomotivet har, pga. ændringer, ikke længere brug for at leje plads hos NMJK fra årskiftet 2007/2008. Klubben kan beholde overskydende effekter som efterlades efter rydningen af lejemålet.

Der er i øjeblikket ved at blive opsat baldakiner over anlægget.

Kjeld og Per arbejder på højtryk med sporskiftemotorer.

Eiler og Thomas har færdiggjort Faller Car strækning i nordenden af Næstved. Strækningen tages i brug efter BB-dagen.

         

5.     Lokalet

Ombygningen er gået godt, og der mangler nu kun et enkelt fodpanel.

Der blev gået til den på rengøringsdagen den 12. maj 2007.

Jan og Søren arbejder på en bedre fordeling af halogenlys i hyggelokalet.

Thomas laver klodser til de lave borde, så de kan komme i samme højde som de øvrige til julefrokoster o. lign.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtoget er snart på gaden med artikler fra Dortmundturen, Malmø, postkort, siden sidst, osv. osv.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt forsidebillede.

Biblioteket bliver ”renoveret” og dette står Thomas, Peter, Robert og Niels for. De laver en biblioteksdag efter BB-dagen og får styr på det hele. Det bliver ikke en klubaften, men sandsynligvis en hel dag i en weekend.

 

7.     Kommende aktiviteter: Banebørstedag, sommerfest, byggemøde og klubbesøg  

Banebørstedag er lørdag den 9. juni fra kl. 11 – 16.

Huskelisten blev gennemgået med enkelte småændringer.

Dan sørger for lejlighedsbevilling hos politiet.

Jan, Thomas og Frits laver Piko udstilling i klubbens vitriner.

Robert laver udstilling evt. kørende anlæg med gammelt Märklin.

Ib sørger for indkøb, og der bliver lavet lidt pynt på maden i år.

Thomas sørger for diverse opslag om BB-dagen.

 

Sommerfesten holdes hos Søren i Klippinge den 18. august 2007 fra kl. 16.00. Der kommer opslag på tavlen i klubben. Der vil blive mulighed for transport med jernbane til Klippinge (tilmelding hos Robert) og formodentlig fælles buskørsel retur til Næstved (undersøges af Søren). Frits og Olav har styr på indkøbene.

 

Der afholdes byggemøde i NMJK torsdag den 6. september 2007, kl. 19.30.

 

Thomas undersøger muligheden for at besøge en anden modelbaneklub i slutningen af september 2007.

 

8.     Vagtturnus

          Maj: Bjarne

          Juni: Thomas

          August: Dan

          September: Jan

          Oktober: Frits

          November: Bjarne

          December: Thomas

 

          Sidste mødeaften er torsdag den 28 juni 2007. Der vil denne aften blive forevist ”Olsen Banden på sporet”

          (kl. 20.00) med dertil hørende pilsnere, kaffe og smørkage.

 

          Første mødeaften er torsdag den 2. august 2007.

 

9.     Eventuelt 

Der blev talt løst og fast og hverdagen i klubben.

 

Dan: Vi skal sørge for at alle ved hvornår og hvad der skal ske på vore udflugter, da der var et par misforståelser på Dortmundturen.

 

Frits: Klubbens adresse bør være lig med formandens adresse, da vi ikke skal have posten sendt forkert frem til klubben. Thomas taler med Søren om at fjerne klubbens adresse fra hjemmesiden, således at der kun står Uglebroskolen.

 

10.                        Næste møde

Tirsdag den 14. august 2007 kl. 19.30, i klublokalet.