Siden sidst

 

I skrivende stund er året generalforsamling vel overstået. Bestyrelsen takker for genvalget og tager dette som et tegn på tilfredshed med vores indsats. Vi er ydmyge, men alligevel er det i forbindelse med den store medlemstilgang, vanskeligt at få armene ned.

 

Andre foreninger og klubber fortæller om vanskeligheder med medlemstilgang og et stigende frafald. I bestyrelsen har vi flere gange diskuteret emnet. Vi har på den baggrund besluttet fremover at spørge nye medlemmer om, hvorfra de har fået deres interesse for netop vores klub og hvordan de fik kontakt med klubben. Ved at få viden om hvorfor og hvordan, ser vi muligheden for at give de nye medlemmer, en endnu bedre velkomst i NMJK. En lignende ”kundeundersøgelse” vil vi foretage i forbindelse med vores banebørstedag og måske kan det være medvirkende til at gøre dagen endnu mere interessant.

 

Vi har i 2009 foretaget flere udflugter, som alle er med til at styrke sammenholdet og kammeratskabet i klubben. Uden at gå ind i en ligestillingsdebat, finder jeg det fantastisk, at så mange har mulighed og lyst til at være sammen på en anderledes måde. Der kan vi dyrke ”Mandehørmen” og vi kan diskutere, fortælle røverhistorier og være kloge og dumme på samme tid. Det er et fantastisk privilegium at have et sådant frirum og det skal i huske at fortælle jeres hustruer. Næste år skal vi til Sverige den første weekend i oktober og det glæder jeg mig også til.

 

Der arbejdes hårdt på anlægget og blandt alt det andet er elektronikgruppen i fuld gang med at afprøve forskellige muligheder for driften af opstillingssporene under Næstved. Resultatet af dette arbejde kan udover styring af opstillingssporene, bibringe os en viden som kan blive retningsgivende for det videre arbejde med opstilling af signaler på anlægget. Alt sammen vil efterhånden som det implementeres, give yderlige liv til vores flotte anlæg.

 

Vi er hastigt på vej mod jul og i år er der ikke så mange gode fridage som vi har oplevet de sidste par år. Alligevel håber jeg I vil få glæde af juledagene sammen med familien og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke alle for den knaldhamrende gode indsats I har ydet, i året der er gået. 2010 vil bringe os endnu et skridt nærmere det perfekte.

 

Jeg vil af hjertet, ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul.

 

Dan