åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 24.02.2009

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Jan, Olav, Søren og Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 18. november 2008 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 9.300 kr. i klubkassen, hvoraf de 1.610 kr. er reserveret til husleje. Ca. 1.200 kr. ligger i ”feriefonden”, der er reserveret 800 kr. til køb af flexskinner og der skal også bruges penge på stof til overdækningerne. Klubben har i øjeblikket 67 medlemmer, hvoraf 3 er prøvemedlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade. Desuden har klubben modtaget en mail fra Kim Nielssons søster, om Kims død. Kim er tidligere medlem af NMJK og klubben har derfor fået nogle biler og en Proxxon boremaskine, som Dan har hentet hos Kims mor.

 

4.     Anlægget

Der knokles med sporskifter i Næstved.

Søren foreslår køb af borestander til Proxxon boremaskiner, da vi nu har tre stk. i værkstedet.

Klubben bør også investere i en skinnebus fra Epokemodeller.

Olav foreslår køb af computer til registreringsdatabase og Interface (programmeringsprogram).

Computeren får første prioritet, og Søren vil få bygget en computer der opfylder præcis de ønsker vi har til den. Der afsættes 3.000,00 kr. til projektet.

       

5.     Lokalet

Da Helsingør er færdiggjort på det tekniske område, kan der opsættes overdækning.

Stofkanter under anlægget bør fjernes i det daglige så de ikke ødelægges, men skal dog mærkes så de kan placeres korrekt igen.

Dan har fået fat i billige borde og stole i golfklubben, så vi kan få fornyet klubbens ”designmøbler”.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert fortalte kort om indholdet.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede. Robert skriver indlæg om stationerne, og Thomas finder tekst fra jubilæumshæftet og sender til Søren.

Robert er i færd med er opdatere video/dvd-teket og gennemse diverse cdér.

Der ryddes op i biblioteket og flere overskydende effekter kan sælges på Banebørstedagen.

 

7.     Kommende aktiviteter

26. marts 2009: Temaaften om patinering

xx. april 2009: Besøg i Ringsted Modeljernbaneklub. Tilmelding på opslagstavlen.

16. maj 2009: Rengøringsdag. Vi mødes kl. 9.00.

06. juni 2009: Banebørstedag. Tilmelding på opslagstavlen.

25. juni 2009: Sommerafslutning med ”Olsen-Banden i Jylland” kl. 19.30.

15. august 2009: Sommerfest hos Ove. Ove skal spørges om dagen passer.

 

Banebørstedagens invitation laves af Dan og udsendes på mail. Årets udstillingstema bliver ”Rundsnuder” dvs. My og Mx lokomotiver samt deres udenlandske ”kolleger”.

 

Dan taler med Steffen Dresler om muligheden for at han kan holde foredrag.

 

8.     Status på registrering

Materiellet er nu registret, men der mangler dog registrering af sporarbejdsmateriel dvs. troljer og lignende.

 

Når den nye computer er indkøbt (se pkt. 4) vil databasen kunne lægges ind i den og benyttes. Flemming udprinter det fysiske registringsarkiv.

 

9.     Vagtturnus

Februar: Søren

            Marts: Thomas

            April: Frits

            Maj: Dan

            Juni: Jan

            Juli: Sommerferie

 

10.                   Eventuelt

Intet

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 28. april 2009, kl. 19.30 i klublokalet.