Næstved

El-arbejde                                                      Per, Kjeld, Kenneth

Ballast, landskab                                          Søren

Remise (fra ”Epoke Modeller”)                     Eiler

Maglemølle                                                   Søren, Svend, Frits

Undergrunden                                               Ove, Torben J, Mogens

Blokafsnit                                                     Per, Kjeld, Kenneth

Faller car                                                       Thias

 

Helsingør

Godsekspeditionen                                       Torben J

Havn                                                             Jørgen,

Værft/Dok m.m.                                            Svend

Adm.bygning                                                Jan

Remise                                                          Jan

Faller car

Sportavle justeres

Justering af sporskifter                                 Jan

 

Vordingborg

Landskab og by-kulisse                                Thomas, Niels, Prebon

Posthus renov.                                              Søren

Vej Bro                                                         Prebon

Silhuetter

 

Skælskør

Trekanten

Havn hegn                                                     Dan

Strøm på havn

4xCenturion                                                  på vej, Svend

 

Materiel

Reparation                                                    Kurt

Rengøring

Koblinger                                                      Flemming, Thomas

Numre                                                           Flemming, Dan

Fotografering                                                Kenneth, Jørn, Flemming

Digitalisering decodere

 

Landskab drift                                            Niels

Kabel arbejde                                                Torben V

Lys og lamper                                               Eiler

 

 

Gardiner                                                       Jan, Anna

 

Ure (til ”modeltid”)                                       Dan

 

Regler for kørsel                                          Dan, Flemming

 

Stole betræk                                                 Jan, Anna

 

Spot                                                              Dan, Jan Ikea