åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 12.10.2010

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Søren og Frits

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra 17.08.2010 blev godkendt og underskrevet. Referatet blev gennemgået.

Dan har set på ure til anlægget. Per har fået fat i computer til urene.

Oprydningen i biblioteket er påbegyndt ifølge Thomas.

Robert og Niels skal sende billeder fra BB-dagen til Søren.

Dan foreslog at udflugten i 2012 (Berlin) planlægges i god tid og at fællesspisninger foregår på restaurant. Preben, Thomas, Søren og Robert kommer med et udkast til turforslag.

 

2.     Klubbens økonomi

Dan og Jan finder ud af hvilke medlemmer der benytter girokort til indbetaling af kontingent og sender dem en regning.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Der er købt en ny remise til stationen i Næstved. Eiler er i fuld gang med at samle den.

Der afsættes midler til investering i materialer til Faller Car systemet, da Thias er i fuld gang med dette.

Frits og Sven har lavet handlingsplan for opbygning af Maglemølle.

Den første del af den nye undergrund er samlet.

Jan tjekker sporskifter i Helsingør for at undgå fremtidige afsporinger. Mange lokomotiver, og for den sags skyld også vogne, lider af hjulproblemer.

Jan ønsker et ekstra stik til cabs på Helsingør, ligesom der godt kan bruges flere stik på anlægget generelt.

Sporskifter under Rampen i Næstved er ved at være 100% ok.

 

5.     Lokalet

Dan har fået to lamper af skolen som ophænges i hyggerummet.

Jalousiskab under Næstved flyttes til en anden placering.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Redaktionen arbejder støt og roligt. Hjemmesiden og biblioteket kører som normalt.

 

7.     Kommende aktiviteter: klubbesøg, juleafslutning, julefrokost, foredrag

Thomas kontakter modeljernbaneklubben ”Golden Spike” med henblik på klubbesøg i november 2010. Alternativt kontaktes modelbaneklubben ”Stationsbyen”.

08. november 2010 kommer der besøg til klubben fra en modelbaneklub i Odense.

På køreaftenen i slutningen af november kommer Vestsjællands Veterantog (Jens Leithoff) på besøg i klubben.

Dan køber kager til begge besøg.

Juleafslutning er 20. december 2010, med julekørsel på anlægget. Jan køber glühwein og Thomas køber gløgg, æbleskiver + tilbehør.

Opstart i 2011 er mandag den 3. januar.

Julefrokost er fredag den 21. januar 2011 kl. 18.00 i klubben. Dan bestiller mad. Bemærk at det skal leveres varmt og i varmekasser.

Frits og Robert taler om mulighed for foredrag om John Allen i februar.

Banebørstedag er den 11. juni 2011.

Afslutning før sommerferien er torsdag den 30. juni 2011.

Opstart efter sommerferien er mandag den 1. august 2011.

Sommerfesten er lørdag den 27. august 2011, hos Robert.

 

Alle arrangementer annonceres på opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden.

 

8.     Opfølgning på Generalforsamling

Foreløbigt referat gennemgået og kommenteret.

 

9.     Vagtturnus      

Oktober: Jan

November: Frits

December: Søren

Januar: Dan

Februar: Thomas

Marts: Jan

April: Frits

Maj: Søren

Juni: Thomas

Juli: Sommerferie

 

10.                   Eventuelt

Dan og Thomas forsøger at lave kalender i Word der kan sendes til Søren (hjemmesiden).

Som forsøg gentages køreplanen fra slutningen af oktober på mødet den 8. november 2010 (gæster fra Odense).

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 04. januar 2011, kl. 18.00 er der nytårskur hos Robert. BB-udvalget og redaktionen deltager også.