åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 17.08.2010

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Søren, Niels (BB-udvalg) og Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra 27.04.2010 blev godkendt og underskrevet. I fremtiden vil vi gennemgå de seneste referater med henblik på at følge op på tidligere beslutninger, mens de er aktuelle.

 

2.     Klubbens økonomi

På grund af Olavs sygdom er der pt. ikke et tilgængeligt regnskab. Dan og Jan vil udarbejde et regnskab baseret på bilag fra BB-dagen og frem til generalforsamlingen. Der er dog med garanti overskud på kontoerne, idet der kun er brugt få midler mens Olav har været syg.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Der laves et referat fra byggemødet (02.09.2010) som danner grundlag for kommende anlægsarbejder.

Per og Dan køber ure til anlægget, der på længere sigt skal bruges til køreplanskørsel.

Mange billeder fra materielregistreringen skal tages om pga. forkert billedformat.

 

5.     Lokalet

Intet nyt.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Nyt nummer af Særtoget er netop udkommet (nr. 2 – 2010), og næste nummer er ved at være klar. Robert fortalte kort om indholdet i nr. 3 – 2010.

Hjemmesiden og biblioteket er der ikke de store nyheder fra, men der laves en generel oprydning i biblioteket frem mod jul.

 

7.     Kommende aktiviteter: Byggemøde, generalforsamling, klubbesøg

Byggemøde afholdes torsdag den 2. september 2010, kl. 19.30 i klubben. Dan tager referat af byggemødet.

Generalforsamling afholdes torsdag den 7. oktober 2010, kl. 19.30 i klubben.

Thomas laver oplæg til generalforsamlingen og bemærker under pkt. 3, at der foretages afstemning om, at der i nær fremtid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når det reviderede regnskab foreligger. Dette skyldes at kasseren er ramt af sygdom og at bestyrelsen gerne vil afvente kassserens endelige regnskab.

Thomas kontakter modeljernbaneklubben ”Stationsbyen” med henblik på klubbesøg i november 2010.

Juleafslutning er 20. december 2010.

Opstart i 2011 er mandag den 3. januar.

Julefrokost er fredag den 21. januar 2011 kl. 19.30 i klubben.

Banebørstedag er den 11. juni 2011.

Afslutning før sommerferien er torsdag den 30. juni 2011.

Opstart efter sommerferien er mandag den 1. august 2011.

Sommerfesten er lørdag den 27. august 2011.

 

Alle arrangementer annonceres på opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden.

 

8.     Opfølgning på Banebørstedag

Vi gennemgik et notat som Flemming havde lavet omkring dagen , primært omkring kørsel og bemanding på selve anlægget. Notatet vil blive taget med i betragtning når BB-dagen 2011 skal planlægges.

Robert og Niels sender billeder til Søren fra BB-dagen 2010.

Vitrinerne skal i 2011 indeholde busser i model.

 

9.     Udlandstur (Sverige)

10 personer har pt. tilmeldt sig turen. Udflugtsudvalget sender ny pjece om information til deltagerne i september inkl. tlf. numre, kontonummer til betaling, praktiske oplysninger, osv. Robert holder i øvrigt også et foredrag torsdag aften på turen.

Thomas sørger for Gl. Dansk og et billede til de klubber vi besøger.

På hjemturen satses på et besøg i Lund eller Malmø modelbaneklub, da Hässleholm Modeljernbaneklub ikke er tilgængelig for besøg.

 

10.                   Vagtturnus      

August: Thomas

September: Dan

Oktober: Jan

November: Frits

December: Søren

Januar: Thomas

 

11.                   Eventuelt

Dan sørger for indkøb til sommerfesten.

Der arbejdes hen mod en klubudflugt til Berlin i 2012.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 12. oktober 2010, kl. 19.30 i klubben.