åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 23.02.2010

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Olav, Søren, Frits og Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Det var ikke limet i protokollen og underskrives derfor til næste bestyrelsesmøde.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 17.500 kr. i klubkassen, heraf er der reserveret:

5.800 kr. til to S-maskiner,

2.200 kr. til sporskifter og

1.700 kr. til Cl / Cls-vogne.

Vi er i øjeblikket 72 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget (herunder status på registrering)

I forbindelse med registreringen skal mange af billederne nok tages om pga. en teknisk fejl i billederne. Dan taler med Flemming om det.

Dan og Kenneth planlægger udskiftning af diamanten i Næstved.

Dan og Jan har ophængt en del blå gardiner (himmel) over anlægget.

Undergrunden (Nykøbing F.) forventes ikke færdig til årets Banebørstedag. Dan taler med Torben (Mogenstrup) om hvordan arbejdet kan planlægges og udføres.

Der skal opsættes plexiglas ved stranden på Møns Klint, da passerende folk nemt får ødelagt klinten.

       

5.     Lokalet

Vi skal holde lidt øje med kloakken i fyrrummet, da den har tendens til at stoppe til. Thomas taler med pedellen om kloakken.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert viste udkastet til det næste nummer, og der blev drøftet lidt om indlæg med nyheder fra klubben. Alle var enige om at klubnyheder er en vigtig del af bladets indhold.

Søren har efterhånden fået lagt de fleste vigtige historiske dokumenter på hjemmesiden, men der mangler stadig enkelte referater.

Biblioteket har planer om en omstrukturering af hyldeindholdet, således at de nyeste kataloger og tidsskrifter kommer i første række, mens ældre materiale sættes lidt i baggrunden. Da mange kataloger med landskabsmaterialer, biler og figurer efterhånden er meget gamle, må biblioteket gerne få indkøbt nyere kataloger om de emner.

 

7.     Kommende aktiviteter: foredrag, rengøringsdag, evt. klubbesøg, Banebørstedag

Torsdag 25. marts 2010: Foredrag i klubben (Robert)

Lørdag 24. april 2010: Udflugt til Lolland hvor der skal ses på model – og veteranbane

Lørdag 08. maj 2010: Rengøringsdag – vi mødes kl. 09.00 i klubben

Lørdag 12. juni 2010: Banebørstedag

Dan sender information ud omkring Banebørstedagen til klubber og forhandlere. Årets tema bliver epoke 3.

Alle arrangementer annonceres på opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden.

 

8.     Udlandstur (Sverige)

Huset i Sverige er reserveret og udflugtsudvalget har forhåndsundersøgt aktiviteter, klubber og seværdigheder. Der holdes mødet i udvalget i marts, hvorefter der følger et nærmere detaljeret program. Udflugtsudvalget vil snarest kontakte svenske klubber med henblik på aftale om besøg.

 

9.     Planlægning af klubbens nærmeste fremtid / opgaver (inden Banebørstedag)

Dan har via mail opfordret alle medlemmer til at komme med forslag og ideer til Banebørstedagen. Der er kommet en del indlæg og Dan samler op på disse og medbringer en oversigt til næste bestyrelsesmøde.

 

10.                   Vagtturnus      

Februar:          Thomas

Marts:              Frits

April:               Dan

Maj:                 Jan

Juni:                 Søren

Juli - sommerlukket

 

11.                   Eventuelt

Intet.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 27. april 2010, kl. 19.30 i klubben. Banebørsteudvalget deltager i dette møde.