åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 27.04.2010

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Olav, Frits, Niels (BB-udvalg) og Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referaterne fra 17.11.2009 og 23.02.2010 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 17.845 kr. i klubkassen, heraf er der reserveret 6.000 kr. til to S-maskiner og Cl / Cls-vogne. Vi er i øjeblikket 72 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Udskiftning af diamanten i sydenden af Næstved er i fuld gang.

Torben Jensen er ved at være færdig med havnen i Skælskør.

Det elektriske i Næstved er ved at være færdigt.

       

5.     Lokalet

Intet nyt.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Roberts computer har problemer, så næste nummer af Særtoget bliver forsinket.

Hjemmesiden og biblioteket er der ikke nyt fra.

 

7.     Kommende aktiviteter: foredrag, rengøringsdag, evt. klubbesøg, Banebørstedag

Lørdag 08. maj 2010: Rengøringsdag – vi mødes kl. 09.00 i klubben. Dan køber brød.

Lørdag 12. juni 2010: Banebørstedag – tema epoke 3.

Mandag den 28. juni 2010: Sommerafslutning med film og smørkage.

Mandag den 02. august 2010: Første klubaften efter sommerferien.

Lørdag den 21. august 2010: Sommerfest hos Kaj.

 

Alle arrangementer annonceres på opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden.

 

8.     Banebørstedag

Alt er som det plejer. Dan kan dog kun deltage til ca. kl. 17.00, så der skal findes en anden kontaktperson i forhold til det stegte flæsk om aftenen.

Dorthe (Niels) vil hjælpe i cafeen.

Sven udstiller i kælderen.

Dan, Olav og Anna koordinere indkøb.

Dan kontakter Steffen Dresler angående evt. foredrag.

Thomas kontakter pedellen mht. nøgle, oprydning, vitriner og evt. stoppet kloak.

 

9.     Udlandstur (Sverige)

Huset i Sverige er reserveret og udflugtsudvalget har forhåndsundersøgt aktiviteter, klubber og seværdigheder. Dan kontakter klubberne i Gøteborg, og udflugtsudvalget sætter resten af turens aktiviteter i værk snarest muligt.

 

10.                   Vagtturnus      

April: Dan

Maj: Jan

Juni: Søren

Juli – sommerlukket

August: Thomas

 

11.                   Eventuelt

Intet.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 17. august 2010, kl. 19.30 i klubben.