Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 08.11.2011

Til stede: Thomas, Søren, Frits, Niels, Preben og Dan. - Robert mødte senere

 1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde
Referatet fra bestyrelsesmødet den 23.08.2011 blev godkendt og underskrevet. Ingen bemærkninger.
 1. Klubbens økonomi
Preben gennemgik kort klubbens økonomi og udkast til en ny kontoplan.
Der er indkøbt et nyt regnskabssystem.
Bestyrelsen vedtog at:
Indkøbe en ekstern harddisk til opbevaring af regnskabet.
At der skal udarbejdes et budget for kommende år
At regninger og udlæg, kun betales ved direkte henvendelse til kassereren (dermed ingen lapper i kaffekassen)
16.765 kr. på kontoen, 1260 kr. i kassen og på giro 2021 kr.
 1. Indkommet post 
Intet indkommen post, men Dan har tilsendt DSB en klage over returrejsen fra Utrecht.
 1. Anlægget
- Jan fortalte om udstillingen i Valby og herunder hans oplevelse af TT anlægget som var udstillet. De have skrevet historien omkring deres anlæg og hvad man ser, når man går rundt om det. Der udspandt sig en dialog omkring at gøre noget tilsvarende i NMJK og der var tilslutning til at skrive historien. Der skrives et grundlæggende oplæg, hvorefter alle kan komme med historier og indlæg som så af redaktøren indsættes i den samlede historie. Redaktøren blev Robert
- signaler er gang med at blive opstillet
- Thomas redegjorde for arbejdet med køreplaner
- Dan redegjorde for dieselprojektet med MAK lokomotiver, 1 HFHJ M 11, 1 LJ 33, ØSJS M 10 og VLTJ M 25. Projektet er et fællesprojekt hvor flere deler om opgaverne. Der er sat et beløb af til decaler m.m.
- Klubbens Køf skulle være køreklar, men ved første tur på anlægget brændte decoderen af. En ny er ved at blive monteret.
- Frits gennemgår Maglemølleprojektet. Nyt spor installeres mellem hovedsporet og den høje kaj. Tunnelen fjernes og erstattes af en bro, som skjuler underføringen.
- Der indkøbes en Frans Jägervogn og en Hanomag lastbil til en ”Olsenbanden” opstilling på havnen i Skælskør
- Jan gennemgik projektet med de blå gardiner på Helsingør. Færdiggøres i vinter
  
 1. Lokalet
- Frits gennemgik kort nummersystem til arkivet under anlægget. Iværksættes snarest
- Thomas tager en snak med Hans om det private materiel under Høng.
- Thomas foreslog at flytte whiteboardtavlen ud ved siden af garderoben. God ide.
 1. Særtoget, hjemmesiden og biblioteket
- Søren gennemgik kort hjemmesiden
- Robert fortalte om næste nummer af særtoget som er på vej
- julenummeret er også på trapperne
 1. Kommende aktiviteter:
Dette punkt udsættes til næste møde
 
 1. Opfølgning på Utrecht turen:
Der var enighed om at det havde været en fin tur med masser af gode og nogle pudsige oplevelser. Det er et kæmpe aktiv for klubben at vi er i stand til at stille så stort et rejsehold. Der havde været god luft i tidsplanen og det var vel grunden til, på trods af broproblemer og personpåkørsler m.m., at det hele lykkedes. Vi er meget tæt på hinanden og alle er ”på” i mange dage. Netop det stiller store krav til hver enkelt deltager. I forbindelse med de kommende ture og fordi der alle steder, lægges særligt mærke til en så stor samlet gruppe, vil vi tydeliggøre nogle krav for deltagelse. Det kunne feks. være, om påklædning, om hygiejne, at man er selvhjulpen, at man overholder aftalte mødetider osv. Den beslutning er taget for at alle skal kunne have samme glæde og oplevelse af turen. Der var ingen kritik af indkvarteringen i lejligheder. Fremover vil vi dog nok tilstræbe, at bo på dobbeltværelser, således at der er fælles morgenbord og dagen dermed har mulighed for at starte på et fælles grundlag. Der vil herunder også være mulighed for en fælles morgenbriefing om dagens aktiviteter.
 
 1. Opfølgning på Generalforsamlingen:
-  igen bemærkninger
 
 1. Oplæg til ekstraordinær Generalforsamling
- besluttes når det godkendte regnskab foreligger
 
 1. Juleafslutning den 19. dec ved Thomas.
- julefrokost fredag den 20. januar i klubben
 
 1. Juleferie fra den 20. dec. – 2. januar
 
 1. Bestyrelsens nytårsmøde den 4. januar hos Preben
 
 1. Vagtturnus      
Januar: Preben
Februar: Thomas
Marts: Frits
April: Søren
Maj: Jan
Juni: Dan
 
 1. Eventuelt
Der diskuteredes kort om gaver og runde fødselsdage. Preben finder ud hvilke i 2012
 1. Næste møde
Tirsdag den 24. januar 2012, kl. 19.30 i klubben.