åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 12.04.2011

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Søren, Frits, Robert (kom under evt.) og Niels (BB-udvalg).

 

 

1.     Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 08.02.2011 blev godkendt og underskrevet. Referatet blev gennemgået.

 

2.     Klubbens økonomi

Klubbens økonomi er god. Mt (grøn) er indkøbt).

 

3.     Indkommet post 

Ingen post udover de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Dan: Færgen ”M/F Dronning Ingrid” døbes torsdag den 14.04.2011 i klubben. Dan indkøber champagne, kransekage og holder en tale.

 

Dan har købt Faulhaberdrev til LJ MAK og til DSB Köf. Det undersøges, om der også kan købes Faulhaberdrev til Mr.

 

Thomas, Kurt Ole og Flemming er materieludvalg. Thomas indkøber kasser til materielkort og laver procedure for materiellets håndtering. Kasser og procedure placeres i et af materielskabene.

 

For fremtiden er der kun køreaften 1 gang pr. måned. Der laves blandede køreaftener, hvor man også kan medtage eget materiel.

 

Kørselsproceduren er snart på plads. Flemming og Thomas tilretter det sidste og den trykkes bag på alle nye køreplaner.

 

Jan: Sportavlen og sporene på Helsingør stemmer ikke overens. Ny plan udarbejdes af Jan og Thomas for på længere sigt, at få lavet en ny sportavle.

 

Bestyrelsen talte om drikkevarer og anlægget. Det præciseres, at drikkevarer ikke anbringes på anlægget.

 

5.     Lokalet

Der er kommet nyt lys op over anlægget.

Der er opsat røgdetektorer og hele ABA-anlægget sættes i drift efter påske.

Skolen renser lyskasser.

Frits taler med pedellen  om det er muligt at få en vrider på døren op til skolen, således at vi kan flygte den vej i tilfælde af brand.

 

Pcéren skal have mere RAM og der skal købes en ekstern harddisk. Flemming indkøber begge dele.

 

Frits: Nyt værktøj er kommet på tavlen i værkstedet. Der findes to bærbare værktøjskasser (rød og blå) med inventarliste.

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Redaktionen arbejder støt og roligt.

Bibliotekets udlån er blevet efterset og der følges op på manglende afleveringer. En ny bog til udlån er placeret på reolen ved fjernsynet. Denne bog gælder ALLE udlån.

Hjemmesiden kører stille og roligt. Thomas hjælper Søren med at vælge forsidebilleder.

 

7.     Kommende aktiviteter: Rengøringsdag, sommerafslutning, sommerfest

Rengøringsdag er lørdag den 28. maj 2011, kl. 9.00. Dan kontakter Lokomotivet mht. om vi må smide gamle regnskaber ud.

Banebørstedag er den 11. juni 2011, kl. 11 – 16.

Afslutning før sommerferien er torsdag den 30. juni 2011, kl. 19.30. Vi ser filmen ”Ved Kongelunden”.

Opstart efter sommerferien er mandag den 1. august 2011.

Sommerfesten er lørdag den 27. august 2011, hos Robert.

Byggemøde er torsdag den 1. september 2011, kl. 19.30.

 

Alle arrangementer annonceres på opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden.

 

8.     Banebørstedag

Banebørstedagen er lørdag den 11. juni 2011 fra kl. 11.00 til kl. 16.00. Årets tema er busser. Der udarbejdes en køreplan med materiel fra forskellige epoker.

 

Thomas kontakter pedellen med hensyn til nøgle osv.

Niels sørger for sedler til Legetøjsmarkedet i Frederiksberghallen.

Lis (Roberts kone) bager vafler.

Anna (Dan) – Dorthe (Niels) – Anna (Jan) – Hanne (Sven) og Kirsten (Peter) spørges om de kan / vil hjælpe i cafeen på BB-dagen.

Efter BB-dagen er der stegt flæsk i golfklubben. Dan kontakter golfklubben.

Dan står for indkøb til BB-dagen.

Anna (Jan) bager kage. Dan spørger Per og Bente kan bage kage.

Robert og Frits taler om mulighed for at holde foredrag om John Allen på BB-dagen.

Årets tema er busser og der opstilles rutebusser i klubbens vitriner i fyrrummet.

 

9.     Vagtturnus      

April: Frits

Maj: Søren

Juni: Thomas

Juli: Sommerferie

August: Dan

September: Thomas

 

10.                   Eventuelt

Udflugtsudvalget til udlandstur 2012 (Robert, Thomas, Søren og Preben H) foreslår at Berlin droppes som udflugtsmål, og at man i stedet arbejder hen mod en tur til Rügen.

Thomas opsætter en tilmeldingsliste om udlandstur til Eurospoor i Utrecht til efteråret. Hvis der er interesse laves en tur derned.

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 23. august 2011, kl. 19.30 i klubben.