åØåReferat af ekstraordinær generalforsamling i NMJK 27.01.2011

 

Dan bød alle de 20 fremmødte medlemmer velkommen.

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 

Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Per og Kjeld.

Flemming konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

 

 

2.     Forslag der ønskes behandlet: Fremlæggelse af regnskab for 2009 / 2010

 

Dan gennemgik regnskabet for 2009 / 2010.

 

Klubben har 71 medlemmer pr. 30. september 2010, og der er kommet et par stykker siden.

 

Kurt Ole: Laves der et budget for det kommende år – Dan: Nej, det har vi aldrig brugt.

 

Peter H: Differencen på BB-dagen i forhold til 2009 kan muligvis skyldes større udgifter til drikkelse.

 

Kurt Ole: Hvad dækker indtægtsbeløbet 5.000,00 kr. vedr. gaver – Dan: Det er en gave til klubben fra lokomotivet.

 

Jan: Grunden til mindre overskud i kaffekassen kan skyldes, at der har været en del penge som har ligget i kassen henover regnskabsafslutningen.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

 

3.     Eventuelt

 

Peter Lund: S-maskinerne var ikke den helt store succes. Er der noget nyt om dem –

Dan: S-maskinerne bliver byttet uden udgifter.

 

Preben Hansen uddelte herefter rødvin på vegne af Særtoget, som tak til medlemmerne for artikler og feriepostkort.

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 19.47.

 

 

NMJK, 27. januar 2011 - Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen