Siden sidst 4-2012
 
Så nåede vi alligevel at få Særtoget nr. 4 ud inden jul.
 
I klubben sker der til stadighed en masse. Anlægget forsynes med nye bygninger, ”undergrunden” testes, arkivsystemet under anlægget er under opbygning, osv. Mange aktiviteter selvom julen står for døren.
 
Et af de seneste tiltag er en opdatering af vores hængemappe system, som er placeret i et stålskab under bryggeriet i Skælskør. Hængemapperne forsynes med navne på de medlemmer som har deres daglige gang i klubben, og alle har således mulighed for at lægge papirer, huskesedler, småting, osv. til hinanden i mapperne. Brug endelig hængemappe systemet så ting og papirer ikke ligger på bordene og flyder – eller i værste fald bliver væk. Hvis du af en eller anden årsag ikke har fået en mappe, så grib fat i Jan Larsen som har styr på navnelabels og mapper.
 
Efter nytår påbegyndes sporarbejde i nordenden af Næstved station. En del sporskifter skal udskiftes, så driften bliver mere stabil og uden afsporinger. I samme omgang renoveres enkelte sporskifter i Helsingør, således at sporarbejdet kan klares i en omgang. Hvis det ikke er færdigt til køreaftenen i januar, vil der blive lavet en særkøreplan, så vi fortsat kan holde gang i anlægget. Der satses dog på, at i hvert fald Næstved station er renoveret i slutningen af januar.
 
Jans kone Anna har endnu engang været i sving med symaskinen, og fabrikeret mange meter forhæng til vores anlæg. Det pynter med grønne forhæng under anlægget, og det hele ser lidt mere færdigt ud. Stor tak til Anna for indsatsen.
 
Som tidligere nævnt er arkivsystemet (hvide kasser) under anlægget under opbygning. Det betyder, at der har været et stort sorteringsarbejde i gang omkring bibliotekets effekter. I den forbindelse er der fundet utallige gamle numre af Særtoget, særhæfter, osv. Hvis nogle af Jer mangler et tidligere eksemplar, et særhæfte eller lignende, er I meget velkomne til at tage det med hjem. De ”gratis” Særtog står på hylden udfor Næstved station i brune papkassetter, og der er skrevet på kassetterne, at man må tage af indholdet. Husk at det naturligvis kun gælder indholdet i de markerede kassetter J
 
Til slut vil jeg endnu engang ønske klubbens medlemmer, familier og venner af klubben en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
 
Thomas