Siden sidst 1 - 2013

Er nyt år er i gang, og foråret er på vej. Forår betyder travlhed i NMJK, da det er startskuddet til klubbens travleste periode, nemlig optakten til Banebørstedagen. I år holdes Banebørstedagen den 8. juni fra kl. 11 – 16 og temaet er Norden. Vi skal således fokusere på de nordiske jernbaner, og der må siges at være nok at tage fat på. Udover kørsel med nordiske stammer skal vores udstilling også bære præg af nordisk islæt, så hvis du ligger inde med spændende ting der kan udstilles, så giv endelig lyd fra dig.

Årets julefrokost er vel overstået og for en gangs skyld måtte vi rykke ud af vores vante rammer, da vi med 29 medlemmer ikke kunne sidde i klubbens eget lokale. Det blev alligevel en hyggelig aften i fyrrummet, og med et kæmpebord kunne alle se hinanden og stemningen var fantastisk. Maden var igen i år fra Abbednæs Kro, og den var både rigelig og dejlig varm.

Fyrrummet blev også brugt da vi i februar havde en ”værkstedaften” dvs. en aften, hvor der i lighed med tidligere temaaftener, var mulighed for at lære af hinanden. Ved at tilbyde aktiviteten som en ”værkstedaften” er ingen forpligtet til at deltage, så dem der i stedet vil arbejde videre på anlægget kan frit gøre det. Aftenens tema var montering af dekodere i ældre lokomotiver, og mange af klubbens medlemmer lyttede interesseret til Dan og Kenneth som gennemgik de grundlæggende regler for dekodermontering. Der vil senere på året blive lavet en værkstedaften med husbygning, da der også har været ønsker om dette.

Omkring arrangementer og ideer er alle velkomne til at bidrage. Bestyrelsen kan af gode grunde ikke kende alles ønsker og ideer, så bare meld ind hvis du har en ide til ”værkstedaften”, udflugt, foredrag, osv. Det er netop de forskellige ideer og input, som gør klubben mangfoldig og bidrager til at vi alle får nye input med hjem. Hold i øvrigt øje med hjemmesiden og opslag i klubben omkring arrangementer, da ikke alt kan nå at blive nævnt i Særtogets kalender.

En dag der allerede ligger fast er årets rengøringsdag, så sæt kryds i kalenderen eller find en særdeles god undskyldning omkring lørdag den 18. maj kl. 9.00. Her på falderebet vil jeg ønske alle en god arbejdslyst, og håber at der som de foregående år vil være stor aktivitet i klubben op til Banebørstedagen.

Thomas