Siden sidst 2 - 2014

Endnu engang kan det konstateres, at vi har haft et travlt forår. Senest har der været arbejdet på højtryk med Banebørstedagen og mange projekter er ”kommet i mål” i tiden op til. Selve dagen gav et godt økonomisk resultat til klubkassen, og antallet af besøgende på 328 mennesker, må absolut siges at være tilfredsstillende. Der skal lyde en stor tak til alle som bidrog til at få afholdt en god Banebørstedag.

På anlægget skal der til at ske nogle forandringer. De fleste som har deres daglige gang i klubben, er nok bekendt med den forestående ombygning, som der gennem de sidste par måneder har været talt om. Det er på selve anlægget, at der foretages en ombygning og forbedring, således at driften bliver mere stabil og særligt privatbanen får et korrekt forløb.

Planen i korte træk:

bullet Undergrundsstrækningen mellem Næstved og Vordingborg udskiftes, da sporet har givet sig og er årsag til afsporinger og tabte vogne.
bulletPræstøbanen føres ind til Næstved i stedet for til Høng. Sporet omlægges ca. fra Snesere station, og føres langs dobbeltsporet ind til Næstved.
bulletDet nuværende spor fra Høng mod Præstø ændres til at blive strækningen mod Skælskør, som dermed bliver en synlig strækning, der snor sig gennem landskabet og langs militærterrænet.
bulletDen nuværende spor fra Høng mod Skælskør bliver liggende, men ændres til en vendesløjfe nedenunder anlægget.
bulletPå grund af ovennævnte ændrer Høng navn til Dalmose, således at man kan køre Næstved-Dalmose-Skælskør, som i virkeligheden.

Stationerne Dalmose (Høng), Skælskør, Præstø og Næstved ændres ikke, udover at der er kommet ny stationsbygning i Dalmose (Høng). Den tidligere station var i øvrigt en model af Holme-Olstrup station. Det er således kun strækningerne / dele af landskabet imellem stationerne, som der foretages ændringer på og det er primært omkring grusgraven og langs militærterrænet det sker.

I forbindelse med ombygningen er der lavet en tidsplan. Idet køreplansaftenen den 26. juni 2014 lige skulle gennemføres, er selve nedrivningen dog endnu ikke påbegyndt. Den del af anlægget som ombygges er naturligvis blevet gennemfotograferet, så vi kan se hvordan det har set ud.

Tidsplanen i korte træk:

1.       Nedrivning af eksisterende sporforløb

2.       Fremstilling af ny dobbeltsporet undergrund.

3.       Indføring af Præstøbanen til Næstved + vej fra Næstved til Skælskør

4.       Ny bro mod Skælskør + ny bro til ny vendesløjfe

5.       Etablering af ny Skælskør strækning

6.       Færdiggørelse af ny dobbeltsporet undergrund

7.       Færdiggørelse af ny vendesløjfe

8.       Prøvekørsel

9.       Grov-landskab

10.   Fin-landskab.

Umiddelbart tænkes arbejdet afsluttet omkring julen 2015, men der kan nok forekomme ændringer undervejs J

Ombygningen betyder samtidigt, at den planlagte udskiftning af spor på Helsingør station udsættes, således at vi ikke får for mange projekter sat i søen. Der er dog en arbejdsgruppe som er gået i sving med selve stationsbygningen, således at den begynder at tage form.

Nu står sommeren for døren, og klubben holder ferielukket i hele juli som sædvanligt. Når vi vender tilbage i august bliver der rigeligt at gå i gang med, og der vil traditionen tro blive indkaldt til byggemøde i slut august / begyndelsen af september.

Alle klubbens medlemmer og familie samt venner af klubben ønskes en rigtig god sommer.

Thomas!