Siden sidst 3 – 2014

Så er vi nået til efteråret, og jeg håber, at alle har nydt den gode varme sommer. Vejret kan vi ikke klage over, hvis man er til sol og varme.

Traditionen tro har vi netop afholdt årets byggemøde. Der er gang i mange aktiviteter i klubben, og listen med årets opgaver er placeret på opslagstavlen i klublokalet. Det er bare om at melde sig, hvis man har mod på at gå i gang med en opgave – og der er også mange mindre opgaver, som hverken har tidsfrist eller kræver den store forberedelse. Spørg endelig et bestyrelsesmedlem, hvis du er i tvivl.

Selvom vejret har været godt, har denne sommer været præget at stort arbejde i klubben. Ombygningsprojektet, som tidligere er blevet omtalt i Særtoget, er nemlig blevet iværksat og en gruppe medlemmer, har gennem sommeren gjort en stor indsats med at nedrive og genopbygge anlægget. Meget arbejde venter forude, men der er allerede gjort en kæmpe indsats, og tidsplanen er overskredet – i den positive retning J, så det er en sand fornøjelse at se arbejdet skride fremad. Se billeder og skitse i dette nummer af Særtoget.

I vinterens løb vil der blive afholdt en temaaften om bemaling af figurer. Hvis du har forslag til andre temaaftener eller eventuelt foredragsaftener, så sig endelig til. Netop i en modeljernbaneklub skal vi jo bruge muligheden for at lære af hinandens erfaringer, og det er altid rart at kunne blive inspireret af andre med samme modeljernbaneinteresse.

Thomas