Siden sidst 4 - 2014

Så blev det allerede december igen, og et helt år er gået siden jeg sidst skrev glædelig jul. Det føles som kort tid, men hvis man kigger på hvad der er sket i klubben, har vi i hvert fald fået noget ud af 2014.

Traditionen tro vil jeg kort omtale Banebørstedagen, idet vi i år har talt antallet af besøgende. Det gav et resultat på 328 personer dagen igennem. Det er flot, og tegn på, at vi med denne dag har ramt vores egen lille gode niche i den store modeljernbaneverden. Næste års tema er sove – og spisevogne, så allerede nu kan vi godt begynde at tænke over, hvordan det skal gribes an.

2014 har også budt på en udlandstur idet klubben var på tur til Rostock i september. Det var 4 dage med veterantog, modeltog, skibe, besøg i modeljernbaneklub, besøg i M/F Kronprins Frederiks maskinrum, byrundtur i Rostock, socialt samvær osv. Sjovt nok var det præcis 25 år siden at klubben havde sin første udlandstur, og den gik faktisk også til Rostock.

Til sidst men ikke mindst har den store ombygning eller i daglig tale ombygningsprojektet fyldt meget i 2014. Fra at vi indledte året med de to sædvanlige klubaftener mandag og torsdag, har ombygningsprojektet betydet en kæmpe stigning i aktiviteterne i klubben. Mange tirsdage og hele torsdage er brugt i klubben af de folk som har været primus motorer i projektet, og der er fra klubaften til klubaften sket tydelige fremskridt. En stor tak skal lyde til alle dem der har haft del i projektet, og det er mit helt klare indtryk, at det også har givet et rigtigt godt samarbejde og ikke mindst socialt liv blandt deltagerne.

Omkring hele klubbens aktivitetsniveau henvises til referatet af generalforsamlingen (formandens beretning), som er vedlagt dette nummer af Særtoget.

Alle der kommer i klubben bidrager på hver deres måde til det sociale liv og gode sammenhold. Hvad enten man fejer gulvet, brygger kaffe, registrerer materiel, laver blad, køre på køreaftenerne, går op med affald, tage billeder til hjemmesiden eller noget helt andet, så udfylder alle en plads. Jeg vil gerne takke for alles indsats og ikke mindst for, at det foregår på en hyggelig måde, i en god tone og ikke mindst med et glimt i øjet, der får folk til at komme igen og igen året igennem.

Til slut vil jeg ønske klubbens medlemmer, familier og venner af klubben en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Thomas