Referat af Banebørstebyggemøde 16. marts 2017

 

Detaljering:

Bevægelige deltaljer på anlægget

Vognlaster + kran til laster

Personer i vogne

Lys i vogne

Indretning i huse

Folk i biler og patinere biler på anlægget

Reparere landskab, væltede figurer, osv.

Vejbelysning i Fodby

Spejldetalje ved viadukt i Skælskør

 

 

Frits, Sven, Kenneth

Kurt Ole, Thomas, Preben, Niels

Torben V.

Torben V., Kenneth

Sven, Frits

Jan

Michael, Søren, Niels

Torben J., Sven

Sven, Frits

 

 

 

Undergange:

Lave ”lofter” i undergange og gelænder

Hjælpehåndtag ved undergang når man kommer op

Bænk ved stor undergang

 

 

Kai, Thomas, Eiler, Preben

Kai, Thomas, Eiler, Preben

 

Kai

 

 

 

Diverse:

Sikringer

Montering af lys under anlægget

Plakater i gangen

Montere plastforkanter på anlægget (Helsingør-Fodby, Dalmose, Vordingborg, Magle Mølle)

Male gulv under anlægget (sommer 2017)

Arbejdsplatform over anlægget

Bekæmpelse af sølvfisk

Opmåle anlæg evt. figurer, biler, osv.

Rydde materiel væk til rengøringsdagen

 

 

Dan (test af sikringer)

Kenneth, Per, Kjeld

Dan, Thomas

Eiler

 

 

Thomas, Sven

Thomas, Kai, Frits

Kai, Thomas

Flemming, Thomas

Alle

 

 

 

El arbejder på hele anlægget:

Helsingør laves færdig med sporskifter og kontrolpult, alle ikke ibrugtaget sporskiftemotorer fjernes. ( ændring af kontrolpult og nye knapper til englænderne )

Ændre drejeskivestyring

Nye sporskiftemotorer monteres på Skælskør og der laves hjertestykker.

Nye sporskiftemotorer monteres på Vordingborg og der laves hjertestykker.

Der fjernes overskydende ledninger på Vordingborg

Nye sporskiftemotorer monteres på Præstø og Tappernøje og der laves hjertestykker.

Der laves fremskudt signal på strækningen Næstved – Helsingør.

Nye sporskiftemotorer monteres på Mern og der laves hjertestykker.

Lave ny strøm til husbelysning på Præstø.

Lodde sporskiftemotorer

Ombygge gammelt rensetog

 

Per, Kjeld, Karl Erik, Kenneth

 

 

 

Dan og Jan

 

Per, Kjeld, Karl Erik

 

Per, Kjeld, Karl Erik

 

Per, Kjeld, Karl Erik

 

Per, Kjeld, Karl Erik

 

Per, Kjeld, Karl Erik

 

Per, Kjeld, Karl Erik

 

Per, Kjeld, Karl Erik

 

Eiler

 

Flemming; Thomas

 

 

Faller Car:

Rundt om Næstved station

Opladningsstation

Opgradering af køretøjer

Opbygning af testbane

 

Thomas, Kurt Ole, Jan

Thomas, Kurt Ole, Jan

Thomas, Kurt Ole, Jan

Bjørn, Uffe, Kurt Ole

 

 

 

Bygninger:

Næstved posthus

Bygninger ved Farimagsvej i Næstved (pas på højden)

Bygninger ved forpladsen i Næstved

Værtshus på Næstved havn

Byhuse Vordingborg

Tankstation Vordingborg

Hjørne af Hotel Prinsen i Vordingborg

Godsterrænet i Vordingborg

Etablering af baggrund og bygninger op mod baggrunden på Helsingør

 

 

Dan

----

 

----

Sven, Frits

----

----

----

Michael, Søren, Niels

Jan, Dan

 

 

Spor:

Teste alle sporskifter på anlægget og aflægge rapport om funktion

Færdiggøre sporlægning Helsingør station

Teste sporrenser i Vordingborg (fjeder)

Isætte nyt x spor på Næstved (afventer status)

 

 

Flemming

 

Dan, Jan

Thomas, Flemming

Dan

 

 

Materiel:

Reparere vogne og lokomotiver

Patinere vogne og lokomotiver

Færdigregistrering

Rette hjulafstand på Hs

 

 

Kenneth, Flemming, Dan

Thomas, Jan

Kurt Ole, Uffe, Thomas, Flemming

Thomas, Kai

 

 

 

Banebørstedagen (Fødevaretransport):

Opsætte små dioramaer ved virksomheder (f.eks. korn, øl, kvæg, fisk, roer eller andet der læsses /aflæsses)

Vogne til fødevarer i godstog

Foto/infotavler om klubbens virksomheder

Udstilling i montre

Bemanding af cafeen

Indbydelse

Lejlighedsbevilling

Kontakt til skolen

Bemandingsliste, turnusskema

 

 

 

 

?

Flemming, Dan, Thomas

Robert

?

Anna, Anna, Kirsten, Kate

Dan, Thomas

Thomas

Thomas

Thomas