Siden sidst 1 - 2017

 

Foråret er på vej og både vintergækker og erantis blomstrer fint – altså udenfor, for i klubben er det altid sol og sommer med grønne træer, smukke blomster, græssende køer, osv. Dog fornemmer man altid forårsstemningen i klubben og i særlig grad op mod Banebørstedagen. I år er temaet ”Fødevaretransport”, og det er jo et bredt emne der dækker alt fra roetransport, fisketransport, kornvogne og meget andet. Et emne der i høj grad har præget og til stadig præger jernbanen.

Siden decembers start har vi holdt juleafslutning og julefrokost, der begge kørte efter den vanlige ”køreplan”. God tilslutning og god stemning så det er i hvert fald traditioner, som der ikke pilles ved.  Netop traditioner er gode at have, men der skal også være plads til at prøve noget andet ind imellem. Således var der indbudt til køredag lørdag den 18. februar, hvor ca. 20 – 25 medlemmer deltog. Der var lavet køreplaner for de enkelte togstammer, som så skulle følges på anlægget af en lokomotivfører, mens andre medlemmer var stationsbestyrere og ikke kørte tog. For flere var dagen første gang de kørte på hele anlægget, og nogle var da også noget spændte på hvordan det hele skulle forløbe med køreplaner, togrækkefølger, stationsbestyrere, osv. Det viste sig at køre perfekt efter planen hele dagen, og den anderledes måde at køre på vakte stor begejstring blandt deltagere. Udover kørslen blev der hygget med mad og drikke, og det er uden tvivl noget der skal gentages med en køredag. Selve måden at køre på vil da også på længere sigt komme til at præge de vanlige køreaftener, men det kræver en del forberedelse inden vi kan gøre det måned efter måned.

Klubben har året igennem mange gæster, og det er naturligvis glædeligt at folk har øje for vores anlæg, og vil se hvad vi går og roder med. Dog har bestyrelsen besluttet, at vi vil prøve at opfordre folk til primært at besøge klubben på køreaftener. Dels kan de besøgende så se anlægget i drift, og dels kan vi alle bedre få tid at bygge og deltage i det daglige klubarbejde på de øvrige klubaftener. Naturligvis kan større grupper og andre klubber kigge forbi efter aftale, ligesom man selv kan have en kammerat eller familiemedlem med på besøg.

Vi er i gang med at opdatere klubbens adresseliste, så hvis du har ændret adresse, telefonnummer, mail eller andet, så giv besked. I klubben er ophængt en liste hvor man selv kan påføre rettelsen, eller også kan du skrive direkte til Preben med rettelsen. Vi forventer at udsende en opdateret liste med næste nummer af Særtoget.

Husk årets rengøringsdag, så sæt kryds i kalenderen eller find en særdeles god undskyldning omkring lørdag den 20. maj kl. 9.00. Her på falderebet vil jeg ønske alle en god arbejdslyst, og håber at der som de foregående år vil være stor aktivitet i klubben op til Banebørstedagen.

Thomas