Siden sidst 2 - 2017

Så er det sommer igen og man mærker stille og roligt at klubbens medlemmer begynder at tale om ferie, grillmad og havearbejde.  Vi har som altid haft en del arbejde at se til i foråret op til Banebørstedagen, men med fordeling af opgaverne og ikke mindst en god fælles indsats er det ingen sag.

Foråret har budt på et par traditionelle arrangementer som Banebørstebyggemøde 16. marts, et optaget foredrag om Sove - og spisevogne i Danmark (fra Banebørstedagen 2015) den 20. april samt rengøringsdag 20. maj. Foredrag den 20. april var velbesøgt og med gode input til hvilke sove - og spisevogne man kan bruge på sit modeljernbaneanlæg.

Ar du ideer til emner, besøg, temaaftener eller andet der skal tages op i løbet af den kommende sæson, så tøv ikke med at sige det til et bestyrelsesmedlem, så vi kan få sat gang i et arrangement. Det er vigtigt at medlemmerne giver deres mening til kende og ikke mindst siger til, hvis der er noget som ønskes taget op eller evt. kunne være ide til et arrangement. Bestyrelsen kan af gode grunde ikke vide, hvilke arrangementer der interesserer den enkelte, men prøver til stadighed at finde på emner, ture og oplevelser, der i videst muligt omfang tilgodeser alle medlemmerne.

Netop derfor arrangerer vi som noget nyt en sommertur i juli. Vi skal besøge Jørn Larsens havebane i Karrebæksminde – se mere herom i klubben og på hjemmesiden. Husk også sommerfest 19. august hos Frits og Danmarkstur til Jylland 16. - 17. september 2017.

Alle klubbens medlemmer, deres familier og venner af klubben ønskes en dejlig sommer.

Thomas