Kontaktpersoner
 
 
Formand
Thomas Rostgaard Henrichsen
28 10 81 94
rostgaard79@fjerngmail.com
 
Kasserer
Preben Hansen
21 78 55 73
vaette4700@fjerngmail.com
 
Sekretær
Dan Rasmussen
30 26 22 41  
Skovbygaarden@fjerngmail.com
 
 
 
Bestyrelsesmedlem
Jan Larsen
55 73 08 36
jananna@fjernstofanet.dk  
 
Bestyrelsesmedlem
Henrik Graff
21 78 55 94
hgraff@fjernpost.tele.dk
 
Suppleant
Søren Christoffersen
22 29 27 12
soeren.c088@fjerngmail.com
 
 
 
Bibliotekar
Peter Henrichsen
55 73 25 98
ptkk.henrichsen@fjernmail1.stofanet.dk
 
Medbiblotekarer
Robert Fischer 
Thomas Rostgaard Henrichsen og 
Niels Uldall
  
Billederedaktør
Thomas Rostgaard Henrichsen og
Niels Uldall
 
 
 
Redaktør af Særtoget
Robert Fischer
55 73 17 80
robertfischer@fjernstofanet.dk
 
Medredaktør
Preben Hansen
Thomas Rostgaard Henrichsen og 
Niels Uldall
Lis Fischer
 
 
 
Web-master
Søren Christoffersen
 
 
Klubbens officelle e-mail adresse
naestvedmjk@gmail.com
 
Ønsker man at besøge klubben, så se under generelle oplysninger, hvordan man skal forholde sig
 
På grund af "Spam" skal det med rødt i mail adresserne fjernes inden at de virker