Juni 2015

Snesere Stations forstanderens kone er i gang i køkkenhaven, (kan se at der lige er blevet leveret nogle træer som mangler at blive plantet).