Tømmer-broen ved Dalmose som fører Teglværkets smalsporsbane over åen til Dalmose Station