August 2016

Maglemølle Papirfabrik på Næstved Havn. Coasteren er ved at få losset Papirballer til videre produktion.