Sanitær-korpset i Skælskørlejren holder øvelse ved den nærliggende sø

der trænes i at befri personel fra en forulykket "PMV"