Det første hus er kommet på plads på Helsingør, det er denne lille strandvejsvilla.