Uffesvej i baggrunden med indkørsel til kuldepotet. Lollandsbanens lille rangertraktor holder med to specialvogne for at hente lidt kul til museumsbanen Maribo - Bandholm. Forrest er arbejdstoget klar til at rykke ud.