Privatbane lokomotivet GDS4 er en tur nede ved maskindepotet for at friske forsyninger af kul til tilbageturen.

Kulkranen er er desuden hjemmebygget den er loddet op i messingtråd og messingprofiler