Vordingborg by

 

Posthuset ligger lige ved siden af Stationen

der er lavet en fin lille rampe så man kan

køre direkte ned på perronen med postvæsnets

små kærrer

 

 

Lige før indkørslen til Kræftværket

ligger Uldall's Ophug

en skrotplads fra før miljøreglerne blev moderne

så der kan alt blive skrottet og en del bliver sendt

videre med jernbanen

 

 

På Stationsvejen er et større vejarbejde i gang

der hoved kloakledningen der skal renoveres

så det kommer til at tage noget tid

der heldigvis lagt køreplader over så man trods alt

kan passere med forsigtighed

 

 

Kommunens vejvæsen har til huse i en lille bygning langs med jernbanen

Her er også oplagsplads for diverse materialer

 

 

Også i Vordingborg er der kolonihaver langs med banen

og her bliver der tid til både leg, solbadning og en enkelt

svalebajer over hæggen