Kræftværket

 

Værket fylder godt op i landskabet

og på højre side står den store

akkumuleringstank til varmeforsyningen

 

Det store transportbånd der fører kul fra

kulgården op til selve værket

 

I kulgården er der altid aktivitet

Selve værket er temmelig forslugent

så det er altid en konstant strøm af kul på

jernbanevogne der skal losses

 

derudover har "Det Danske Kulkompagni" en aftale

om at afhente kul der