Vordingborg set mod syd, i baggrunden Masnedø-værket