Savværket er egnens største virksomhed, de leverer bl.a. træ til den lokale møbelfabrik.