Et kik ud over Tappernøje, med stationen i forgrunden, og det lille gadekær til venstre. På hovedgaden ligger også den lokale købmand, tankstationen og Falckstationen hvor ambulancen er ved at blive vasket.