Selv om det var stående souper manglede der bestemt ikke noget, det eneste problem var at snapseglassene blæste væk når de var tomme, og når de var fyldte risikerede man at de væltede - stort stort dilema