Kassemester Olav ved at klare billetteringen for os alle